Kwaliteit

Om de kwaliteit van het vak van diëtist te waarborgen zijn er regels, wetten en instanties. Als diëtist ben ik ingeschreven/aangesloten bij:

Het beroep diëtist is wettelijk beschermd. Binnen de wet BIG (Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg ) is geregeld dat er een kwaliteitsregister voor diëtisten is opgesteld. Om in het kwaliteitsregister ingeschreven te zijn moet je voldoen aan vastgestelde eisen over ervaring, scholing en actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van het vak van diëtist.

De NVD is er om de diëtist te profileren als dé specialist op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot ziekte en gezondheid. Zij richt zich op het verbeteren van de dienstverlening en de kwaliteit, en de promotie van het beroep van diëtist. Ook overlegt zij met derden zoals zorgaanbieders, zorgverzekeraars, overheid en patiënten- en consumentenorganisaties.

  • Gekwalificeerd om te behandelen zonder verwijzing.
  • Aangesloten bij Rijnmondse Eerstelijns Diëtisten reddietisten.nl, samenwerkingsverband voor vakbekwaamheid in de regio

De artsenwijzer geeft aan wanneer het gewenst is dat de arts een patiënt naar de diëtist verwijst. Verder  geeft het informatie over de doelstelling en de behandeltijd bij een dieet. Ook is er een beschrijving van de werkwijze van de diëtist.


Klachten

Wanneer u een klacht heeft over de behandeling bij de diëtist is het verstandig om dit te bespreken. Er zal altijd gekeken worden of er in overleg een oplossing gevonden kan worden. Lukt het niet om er samen uit te komen en wilt u de klacht elders bespreken, dan kunt u terecht bij de klachten en geschillenregeling paramedici (KLP).

Er is een website  klachtenloketparamedici.nl met een online klachtenformulier en een loket waar u terecht kunt met vragen (030-31000929   9.00 – 12.30 uur ). Daarnaast is er een externe klachtenfuctionaris en een geschillencommissie . Deze bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een ambtelijk secretaris, een cliëntenvertegenwoordiger en een lid beroepsgenoot.

Tevredenheid

Maar als u juist tevreden bent, hoor ik het ook graag.
Geef uw beoordeling of lees de beoordeling van anderen op de website van zorgkaartnedeland .