Kosten

Vergoeding door de verzekering

In 2021 wordt de diëtist voor drie uur vergoed vanuit het basispakket. Met een aanvullende verzekering is dat soms meer, dat verschilt per verzekering. U kunt dit terugvinden in uw polis onder ‘vergoeding’. De tarieven zijn landelijk vastgesteld.

Neem bij twijfel contact op met uw zorgverzekeraar,  die kan u verder helpen. Ook de diëtist kan u hierover informatie geven. Voor meer informatie kunt u ook terecht op zorgwijzer.nl.

Bekijk de Tarieven van 2023

Ketenzorg

Ketenzorg is een nauwe samenwerking tussen de huisartsenpraktijk en de diëtist. Binnen de ketenzorg is er ook vergoeding voor dieetadvisering. Dit wordt gedekt door het basispakket van uw zorgverzekering. Wanneer u verwezen bent binnen de ketenzorg geldt er geen eigen risico voor de behandeling bij de diëtist. EetZo werkt met ketenzorg bij diabetes (en overgewicht), ketenzorg bij CVRM = risico voor hart- en vaatziekten (en overgewicht) en ketenzorg bij COPD.


Wat houdt de behandeling in?

De behandeling bestaat  uit zowel gesprekken, als de aanleg van een persoonlijk dossier en  rapportage aan uw arts. Indien nodig worden gegevens ook gedeeld met andere zorgverleners met wie wordt samengewerkt zoals praktijkverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen of collega diëtisten. Het delen van informatie gebeurt alleen als u daar geen bezwaar tegen heeft. Het eerste consult duurt alles bij elkaar 90 minuten. Voor een vervolgconsult is  30 minuten nodig.  De vervolgconsulten worden in overleg met u gepland, afhankelijk van hoe u dat zelf het prettigst vindt. Samen met u wordt gekeken hoe de vergoeding die de verzekering biedt het beste ingezet kan worden. 

Zelf betalen

Wilt u verdere behandeling door de diëtist, zonder dat de verzekering het nog vergoed? Dan kunt u de consulten zelf betalen. Hiervoor wordt een tarief  gerekend van €17,00 per kwartier.  Een 1e consult duurt in
totaal 90 minuten.

Niet nakomen van uw afspraak

Wanneer  u, zonder  24 uur  van tevoren af te melden, uw afspraak niet nakomt, wordt hiervoor €20 in rekening gebracht. U kunt dit bedrag niet terugvorderen van uw zorgverzekeraar.